Bun venit pe site-ul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Ialomița!

Un conducător auto bine pregătit și un vehicul care îndeplinește condițiile legale sunt condiții esențiale pentru siguranța rutieră și personală.

S.P.C.R.P.C.I.V. Ialomița este singura instituție competentă în organizarea, desfăşurarea examenelor pentru obţinerea permiselor de conducere şi efectuarea operațiunilor de emitere, evidență a permiselor de conducere, înmatriculare permanentă sau temporară, transcriere a transmiterii dreptului de proprietate, autorizare provizorie sau pentru probe, radiere și evidență a vehiculelor la nivelul județului Ialomița.

Pe acest website puteți afla informații despre toate aceste activități și operațiuni precum și multe alte lucruri utile.

ATENŢIE! Majoritatea operaţiunilor din cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Ialomița se efectuează pe baza programării on-line.

Accesare Platforma online pentru programare (clic aici!)

NOTĂ DE INFORMARE
S.P.C.R.P.C.I.V. din cadrul Instituției Prefectului – Județul Ialomița este înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 9368 și prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul eliberării permisului de conducere / certificatului de înmatriculare. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați de lege, cum sunt: organele de poliție, parchet, instanțe și pot fi transmise inclusiv în străinătate organelor judiciare sau în vederea preschimbării permisului de conducere cu un document similar din acea țară, în condițiile legii. Conform Legii nr. 677 / 2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr.677 / 2001. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la Instituția Prefectului – Județul Ialomița. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Vizualizarea corectă și completă a acestui website necesită:

Vă dorim navigare plăcută!